Road Opposite the Grand Palace Bangkok

Cross junction between Sanam Chai road, Na Phra Lan and Lak Muang.

Location: Bangkok, Thailand

Road Opposite the Grand Palace Bangkok

Cross junction between Sanam Chai road, Na Phra Lan and Lak Muang.

Location: Bangkok, Thailand